Agenda

Hematondag Noord

Hotel Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

Een dag met aandacht voor alle bloedkankersoorten, lymfklierkanker, stamceltransplantatie, effecten van behandelingen op langere termijn, communicatie met de arts, kanker en werk, naasten, bewegen en nog veel meer.

Hematondag

Programma

 • Ontvangst vanaf 9.45 uur, tijd voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 10.30 uur Welkom en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
 • 11.15 uur Ochtendlezingen
 • 12.45 uur Lunch met gelegenheid voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 14.00 uur Middagsessies
 • 15.30 uur Lotgenotencontact met een hapje en een drankje 

Ochtendlezingen

In de lezingen 1 tot en met 8 krijg je informatie over de betreffende ziekte. Je hoort over de diagnostiek en de huidige behandelingsrichtlijn. Ook vertelt de inleider over de nieuwste ontwikkelingen, patiëntgerichte therapie en bij welke ziekten er sprake kan zijn van een wait-and-seebeleid. Er is ruimte voor het stellen van vragen. 

 1. Chronische lymfatische leukemie (CLL), Laurens Laterveer, internist-hematoloog Isala Zwolle
 2. Myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML), Gerwin Huls, internist-hematoloog UMC Groningen
 3. Chronische myeloïde leukemie (CML), Nicole Blijlevens, internist-hematoloog Radboudumc Nijmegen
 4. Hodgkinlymfoom, Wouter Plattel, internist-hematoloog UMC Groningen
 5. Indolent non-hodgkinlymfoom, Mels Hoogendoorn MCL Leeuwarden
 6. Agressief non-hodgkinlymfoom, Marcel Nijland UMC Groningen
 7. Multipel myeloom, Cees Schaar, internist-hematoloog Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
 8. Ziekte van Waldenström, Bas Franken, internist-hematoloog MCL Leeuwarden
 9. Late effecten na bestraling van hodgkin- of non-hodgkinlymfoom, Richard van der Maazen, radiotherapeut Radboudumc Nijmegen
  Welke klachten kunnen ontstaan na bestraling?
 10. Communicatie met je arts, Inge van Bruinessen, onderzoeker communicatie in de zorg
  Een essentieel onderdeel van leven met kanker zijn de gesprekken met zorgverleners. Het is belangrijk hieruit zoveel mogelijk informatie en steun te halen. 
 11. Partners en naasten van patiënten die getransplanteerd zijn, Liesbeth Kramer, senior-verpleegkundige UMC Utrecht
  Kanker heeft grote invloed op het leven van partners en naasten en hoe gaan zij ermee om als er een stamceltransplantatie heeft plaatsgevonden? Maximaal 15 deelnemers. Deze sessie is uitsluitend voor partners en naasten!

Middagsessies

 1. Stamceltransplantatie, Tite Reker, transplantatieverpleegkundige UMC Groningen
  Je krijgt informatie over de verschillende vormen en wat een transplantatie kan betekenen op lange termijn. 
 2. Stoppen met medicatie voor CML, Nicole Blijlevens, internist-hematoloog Radboudumc Nijmegen
  Wanneer kun je stoppen met de medicatie voor CML? Wie komen in aanmerking voor een stoppoging en kun je ook een tweede keer stoppen?
 3. Oncologische fysiotherapie, Bertine Tieberink, oncologiefysiotherapeut
  Er is aandacht voor stijfheid, verlies van spierkracht, littekens en vermoeidheid en welke mogelijkheden er zijn om je klachten te verminderen.
 4. Wait-and-see voor nog niet behandelde patiënten, Mels Hoogendoorn MCL Leeuwarden
  Wat betekent het als je de diagnose kanker krijgt en er niet direct wordt gestart met een behandeling? Wat houdt wait-and-seebeleid in?
 5. Partners en naasten, Liesbeth Kramer, senior-verpleegkundigen UMC Utrecht
  Kanker heeft grote invloed op het leven van de partners en naasten. Hoe gaan zij hiermee om? Maximaal 30 deelnemers. Deze sessie is uitsluitend voor partners en naasten! 
 6. Handmassage bij kanker, Netwerk Massage bij Kanker
  Handmassage betekent een liefdevolle aanraking in tijden van spanning en onzekerheid. Je leert zowel een handmassage te geven als te ontvangen.
 7. Mindful bewegen, aandacht en zorg voor jezelf, Annemarijn Oosterwelder, fysiotherapeut
  Je leert je gedachten en gevoelens te observeren. Je doet stoelyoga-oefeningen. Je ervaart de kracht van muziek en een gedicht. Maximaal 30 deelnemers.  
 8. Kanker en werk, Cobi Oostveen, bedrijfsarts consulent oncologie, en Jan Roelevink, coach Kanker en werk
  Veel voorkomende problemen van (ex-)kankerpatiënten bij terugkeer naar werk worden besproken. In de werksituatie komen vaak (on)verwachte struikelblokken voor. Een aantal daarvan wordt besproken. Na de presentatie is er ruimte voor vragen. 
 9. Omgaan met late effecten, Rieky van Elk, ervaringsdeskundige en psychosociaal therapeut
  Voor (ex-)patiënten met late gevolgen en hun partners. In deze wokshop gaat Rieky in op psychosociale aspecten bij blijvende gevolgen van ingrijpende behandelingen. Maximaal 30 deelnemers.
 10. Communicatie met je arts, Inge van Bruinessen onderzoeker communicatie in de zorg
  Een essentieel onderdeel van leven met kanker zijn de gesprekken met zorgverleners. Het is belangrijk hieruit zoveel mogelijk informatie en steun te halen. 
 11. Levenstestament en aanverwante zaken, Rob Perlot, kandidaat-notaris Apeldoorn
  In diverse fasen van het leven kan het gebeuren dat je niet in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Wie regelt dan je financiële of medische zaken, wie neemt je zakelijke belangen waar en wie wil je dat die zaken voor je regelt? Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op estate-planning, het wettelijk erfrecht, testamenten, het voorkomen van een hoge eigen bijdrage voor de zorg. Er is ruimte voor het stellen van vragen.

Aanmelden

Je kunt inschrijven via het online formulier. Lukt dat niet, bel dan tussen 19.00 en 20.00 uur met Jan Roelevink, tel. 06-23 18 55 84. 
Heb je je aangemeld en ben je verhinderd? Stuur dan een mail naar hematondag@hematon.nl of bel tussen 19.00 en 20.00 uur bovengenoemd telefoonnummer.

AGENDACategorieën