Publicaties

 

Stichting Hematon publiceert regelmatig stukken waarin haar besluiten en beleid worden weergegeven en toegelicht, of waarin ze verantwoording over het gevoerde beleid aflegt. Je vindt deze stukken hieronder.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017