CLL - wait-and-see

 

Zo lang je geen klachten of symptomen hebt, kiezen jij en je behandelend arts in eerste instantie vaak voor een wait-and-seebeleid. Dat wil zeggen: gecontroleerd afwachten hoe de CLL zich ontwikkelt.

De keuze voor dit beleid is niet ingegeven door het feit dat er geen goede behandelmogelijkheden zijn. Maar het is beter de behandeling te 'bewaren' tot het moment dat het echt nodig is. Afwachten geeft geen slechtere overlevingskans. Bovendien heb je dan niet onnodig last van de bijwerkingen van de behandeling. Chemotherapie is namelijk een zware belasting. Met het wait-and-seebeleid wordt zo lang mogelijk de kwaliteit van leven intact gehouden. De lengte van deze periode verschilt per patiënt. Een klein deel van de patiënten heeft zelfs nooit een behandeling nodig. 

Ben je pas gediagnosticeerd met CLL dan is het vaak lastig om het wait-and-seebeleid te aanvaarden. Je hebt de diagnose kanker gekregen en je behandelend arts besluit niets te doen, af te wachten. Dat voelt niet logisch.

Krijg je met het wait-and-seebeleid te maken, dan kan het prettig zijn om naar een CLL-presentatie tijdens een van de Hematondagen te gaan. Daar krijg je informatie over de ziekte in het algemeen en over de ontwikkelingen op het gebied van wait-and-see in het bijzonder. Soms heb je de mogelijkheid om een workshop te volgen waarbij je leert omgaan met wait-and-see, ook wel live-and-see genoemd. Hematon heeft over wait-and-see ook een apart boekje gemaakt.

Patiëntenboekje Wait-and-see

Patiëntenboekje Wait-and-see

Patiëntenboekje over wait-and-see. Na de diagnose stelt je arts voor om voorlopig niet te beginnen met een behandeling. Dat gebeurt als de ziekte zich langzaam ontwikkelt en nauwelijks klachten geeft. Het afwachten heet ook wel 'wait-and-seebeleid'. 

Patiëntenwijzer bloedkanker of lymfklierkanker

Wil je kiezen in welk ziekenhuis je behandeld wilt worden? De online patiëntenwijzer kan je helpen. Daarin geeft Hematon informatie over de kwaliteit van de zorg bij bloedkanker en lymfklierkanker in de Nederlandse ziekenhuizen.