Nieuws

Vul de vragenlijsten van je ziekenhuis in en help de zorg te verbeteren

Als jij je stem laat horen, kan jouw ziekenhuis de kwaliteit van zorg verbeteren. Vul daarom de vragenlijsten van je ziekenhuis in waarin gevraagd wordt naar de kwaliteit van zorg. Dat is de kern van de campagne die NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) startte om het invullen van de vragenlijsten te stimuleren.

Vul de vragenlijsten van je ziekenhuis in en help de zorg te verbeteren

Veel ziekenhuizen willen weten hoe het met hun patiënten gaan en wat zij vinden van de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarom vragen zij hun patiënten vragenlijsten in te vullen. Er zijn twee soorten vragenlijsten: PROMs en PREMs.

PROMs

Met behulp van Patient Reported Outcomes Measures, afgekort PROMs, wordt gemeten hoe jij je voelt en hoe het met je gaat. Die lijst bevat vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. Je kunt jouw antwoorden bespreken met je arts of verpleegkundige, om zo samen te beslissen over de best passende behandeling en zorg. 

PREMs

Patient Reported Experience Measures, afgekort PREMs, zijn korte, landelijk vastgestelde vragenlijsten, die je anoniem invult. De vragen gaan over jouw ervaring en tevredenheid met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis, zodat de zorg verbeterd kan worden.

Belangrijke informatie

'De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt en de zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen', zegt directeur-bestuurder Arja Broenland. 'Zodoende dragen ze bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg.' 

Campagne

De campagne loopt tot eind 2018 en maakt gebruik van posters, folders en een animatievideo. Daarin wordt uitgelegd wat patiëntenvragenlijsten zijn en waarom het zo belangrijk is om ze in te vullen. Daarnaast voert de NFK een bewustwordingscampagne via off- en online media en abri's. Doel is om het aantal ingevulde vragenlijsten van de deelnemende ziekenhuizen met 10 procent te verhogen.

Beeld: NFK