Wat betekent het als de kanker uitzaait naar de lymfeklieren?

Sommige vormen van kanker kunnen zich tijdens hun groei naar andere delen van het lichaam verspreiden. Kanker kan zich via het lymfestelsel van een persoon naar de lymfeklieren verspreiden.

De uitzaaiing van kanker naar een nieuw deel van het lichaam wordt metastase genoemd. Kankercellen kunnen zich via het lymfestelsel naar andere delen van iemands lichaam verplaatsen.

Lees verder om meer te weten te komen over wat de uitzaaiing van kanker naar de lymfeklieren betekent en welke behandeling beschikbaar is.
lymfeklier kanker

Wat gebeurt er als kanker uitzaait naar de lymfeklieren?

Het lymfestelsel maakt deel uit van het immuunsysteem van een persoon. Het lymfestelsel bestaat uit een reeks met elkaar verbonden knopen en vaten.

Lymfevaten transporteren een stof die lymfevocht wordt genoemd door het lichaam van een persoon. Lymfevocht bevat witte bloedcellen, die iemand helpen infecties te bestrijden.

Lymfeklieren zijn kleine structuren die vreemde stoffen, zoals kankercellen of infecties, uit de lymfevloeistof filteren. Lymfeklieren bevatten ook witte bloedcellen die binnendringende organismen in de lymfevloeistof aanvallen.

Wanneer kankercellen in de lymfeklieren van een persoon verschijnen, betekent dit dat cellen van de oorspronkelijke tumor zijn losgekomen en via de lymfevaten naar een lymfeklier zijn gereisd.

De aanwezigheid van kankercellen in een lymfeklier wijst erop dat de kanker zich aan het verspreiden is. Kankercellen die in de lymfeklier overleven, kunnen zich vervolgens naar andere delen van het lichaam verplaatsen.

Wanneer zaait kanker uit naar de lymfeklieren?

De snelheid waarmee kanker zich in de lymfeklieren van een persoon verspreidt, is afhankelijk van de kanker die deze persoon heeft.

Sommige vormen van kanker verspreiden zich sneller naar de lymfeklieren. Andere vormen van kanker ontwikkelen zich traag en verspreiden zich langzamer.

Bepaalde kankersoorten verspreiden zich slechts in zeldzame gevallen naar de lymfeklieren. Uit onderzoek blijkt dat osteosarcomen, een vorm van botkanker, slechts in 4-11% van de gevallen naar de lymfeklieren uitzaait.

Kanker kan mensen op verschillende manieren treffen, dus het kan moeilijk zijn te voorspellen hoe de kanker zich zal verspreiden.

Wanneer een arts de kanker van een persoon met hem bespreekt, kan hij verwijzen naar het stadium waarin de kanker zich bevindt. De verschillende stadia van kanker geven aan hoe ver de kanker zich van de oorspronkelijke plaats heeft verspreid.

Volgens het National Cancer Institute zijn de stadia van kanker als volgt

 • Stadium 0: Kanker in stadium 0, ook wel carcinoma in situ (CIS) genoemd, is wanneer er abnormale cellen aanwezig zijn, maar deze zich nog niet hebben verspreid.
 • Stadium 1, 2 en 3: De stadia 1 tot en met 3 geven aan dat er kanker aanwezig is. Hoe hoger het stadium, hoe groter en meer uitgezaaid de kanker is.
 • Stadium 4: Van kanker in stadium 4 is sprake wanneer de kanker is uitgezaaid naar gebieden die ver verwijderd zijn van de oorspronkelijke tumor.

Professionals in de gezondheidszorg verdelen stadium 3 ook in meerdere categorieën, waaronder 3a, b, en c. Het stadium waarin de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren varieert. Volgens de National Health Service van het Verenigd Koninkrijk kan de kanker in stadium 3 zijn uitgezaaid naar de lymfeklieren.

De stadiëring kan ook verschillen naar gelang van het soort kanker. Gezondheidswerkers kunnen leukemieën en lymfomen anders indelen.

Een andere manier om aan te geven hoe ver iemands kanker zich heeft ontwikkeld, is het TNM-stadiëringssysteem. In het TNM-systeem verwijst elke letter naar een ander kenmerk van de kanker:

 • de T verwijst naar de grootte van de oorspronkelijke tumor
 • de N verwijst naar het aantal lymfeklieren in de buurt die kankercellen bevatten
 • de M geeft aan of de kanker al dan niet is uitgezaaid

Wanneer een arts het TNM-systeem gebruikt, plaatst hij achter elke letter een cijfer. Dit cijfer geeft informatie over de kanker van een persoon.

Vooruitzichten

Als iemand kankercellen in zijn lymfeklieren heeft, kan dit erop wijzen dat de kanker zich aan het verspreiden is. Het kan nodig zijn iemand te laten onderzoeken om te zien of de kanker is uitgezaaid.

De vooruitzichten voor kanker die is uitgezaaid naar de lymfeklieren, zijn afhankelijk van het soort kanker dat iemand heeft.

De American Cancer Society (ACS) definieert de 5-jaarsoverleving bijvoorbeeld als volgt zodra de kanker regionaal is uitgezaaid, inclusief uitzaaiing naar de nabijgelegen lymfeklieren:

 • 86% voor borstkanker
 • 35% voor niet-kleincellige longkanker
 • 16% voor kleincellige longkanker
 • 66% voor melanoom

Een relatief overlevingspercentage geeft een idee van hoe lang iemand met een bepaalde aandoening na de diagnose zal leven in vergelijking met mensen zonder de aandoening.

Als de relatieve overlevingskans van 5 jaar bijvoorbeeld 70% is, betekent dit dat een persoon met de aandoening 70% evenveel kans heeft om 5 jaar te leven als iemand zonder de aandoening.

Onderzoek uit 2016 wijst uit dat de 5-jaars overlevingskansen voor colorectale kanker tussen de 70-80% liggen. Als de kanker echter uitzaait naar de lymfeklieren, daalt dit percentage tot 30-60%.

Het overlevingspercentage verwijst naar het deel van de mensen dat nog in leven is gedurende een bepaalde periode na het ontvangen van een bepaalde diagnose. Een overlevingskans van 5 jaar van 50% betekent bijvoorbeeld dat 50%, of de helft, van de mensen 5 jaar na het stellen van de diagnose nog in leven is.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze cijfers schattingen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van eerdere onderzoeken of behandelingen. Een persoon kan een gezondheidsdeskundige raadplegen over de gevolgen van zijn aandoening.

Vroegtijdige ontdekking en behandeling van kanker kan iemands overlevingskansen vergroten. Een snelle behandeling kan betekenen dat de kanker van een persoon geen kans krijgt om zich uit te breiden.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om kanker die is uitgezaaid naar lymfeklieren te behandelen.

Eén optie is een operatie waarbij de primaire kanker en de aangetaste lymfeklieren van de patiënt worden verwijderd. De betrokkenheid van de lymfeklieren kan echter betekenen dat de kans groter is dat de kanker na de operatie terugkeert.

Aanvullende behandelingen voor kanker die is uitgezaaid naar lymfeklieren omvatten:

 • chemotherapie, waarbij geneesmiddelen worden gebruikt om kankercellen te doden
 • immunotherapie, waarbij het immuunsysteem van de patiënt wordt gestimuleerd om kankercellen te bestrijden
 • gerichte therapie, waarbij geneesmiddelen worden gebruikt om bepaalde kankercellen te identificeren en aan te vallen
 • bestralingstherapie, waarbij hoogenergetische deeltjes of golven worden gebruikt om kankercellen te vernietigen

Tekenen en symptomen dat de kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren

De lymfeklieren van een persoon zijn over het algemeen klein en moeilijk te vinden. Wanneer iemands kanker echter is uitgezaaid naar de lymfeklieren, kunnen deze groot en gezwollen worden.

De uitzaaiing van kankercellen naar de lymfeklieren van een persoon geeft niet altijd symptomen. Als er een kleine hoeveelheid kankercellen in de lymfeklieren van een persoon zit, lijken deze niet altijd opgezwollen. Bovendien is het mogelijk dat een persoon gezwollen lymfeklieren die zich diep in zijn lichaam bevinden, niet opmerkt.

Iemand kan symptomen krijgen als de kanker zich vanuit de lymfeklieren naar andere delen van het lichaam uitbreidt. Symptomen van uitgezaaide kanker kunnen zijn:

 • verlies van energie
 • onverwacht gewichtsverlies
 • pijn
 • kortademigheid
 • ademhalingsmoeilijkheden

Wat gebeurt er als de lymfeklieren worden verwijderd?

Een chirurg kan besluiten de lymfeklieren te verwijderen als deze kankercellen bevatten. Het verwijderen van de lymfeklieren kan echter andere problemen veroorzaken.

De ACS merkt op dat als de lymfeklieren eenmaal zijn verwijderd, het lymfevocht in dat gebied niet meer kan weglopen.

Dit kan een ophoping van lymfevocht in de lymfevaten veroorzaken, lymfoedeem genaamd. Lymfoedeem kan zwelling en pijn veroorzaken in het getroffen gebied, en kan levenslange problemen worden.

Diagnose

Als een persoon kanker heeft, kan een arts een biopsie uitvoeren op lymfeklieren in de buurt van de primaire locatie. Deze biopsie zal de arts laten zien of er kankercellen in de lymfeklieren van een persoon aanwezig zijn.

Als een arts vaststelt dat er kankercellen worden gevonden, kan hij de volgende categorieën gebruikenTrouwbare bron:

 • Microscopisch, of minimaal: Dit betekent dat er slechts een paar kankercellen in de lymfeklier zijn gevonden.
 • Bruto, significant, of macroscopisch: Dit geeft aan dat er een grote hoeveelheid kankercellen in de lymfeklier zit.
 • Extracapsulaire uitbreiding: Extracapsulaire uitbreiding betekent dat de kankercellen zich buiten de wanden van de lymfeklier hebben verspreid.

Wanneer moet u contact opnemen met een arts?

Als iemand tekenen ziet dat de kanker is uitgezaaid naar zijn lymfeklieren, moet hij onmiddellijk contact opnemen met een arts.

Bovendien moet iemand met kanker contact opnemen met een arts als hij of zij nieuwe ongebruikelijke symptomen opmerkt. Hoe eerder iemand wordt behandeld voor uitgezaaide kanker, hoe groter zijn overlevingskansen.

Samenvatting

Kanker kan zich via het lymfestelsel naar andere delen van het lichaam verspreiden. Een biopsie van iemands lymfeklieren kan de arts helpen vast te stellen of de kanker al dan niet is uitgezaaid.

De kans dat iemands kanker zich naar zijn lymfeklieren uitbreidt, hangt af van het type kanker dat hij heeft. Als iemand symptomen van uitzaaiing van de kanker opmerkt, moet hij onmiddellijk contact opnemen met een arts. Een snelle behandeling kan de kans op verdere uitzaaiing van de kanker verkleinen.

Hoewel het verwijderen van lymfeklieren die kankercellen bevatten gunstig kan zijn, kan het ook problemen veroorzaken. Een persoon moet met een arts bespreken welke behandelingsopties voor hem het beste zijn.