Is kanker behandelbaar in lymfeklieren?

Behandeling van kanker in de lymfeklieren Chirurgie kan worden gebruikt om sommige vormen van uitgezaaide kanker te behandelen die zich naar de lymfeklieren heeft verspreid. Andere behandelingsopties voor kanker in de lymfeklieren kunnen chemotherapie, bestralingstherapie, een stamceltransplantatie, immunotherapie of gerichte therapie zijn. Er zijn verschillende behandelingen die een persoon kan krijgen om kanker te behandelen die zich naar lymfeklieren heeft verspreid. Het risico dat de kanker terugkomt, kan hoger zijn als de nabijgelegen lymfeklieren kankercellen bevatten.

Uw artsen kunnen voorstellen dat u na de operatie meer wordt behandeld om het risico te verminderen. Kanker die in de lymfeklieren verschijnt, is een indicator van hoe de kanker zich verspreidt. Als kankercellen alleen worden aangetroffen in de lymfeklieren in de buurt van de oorspronkelijke tumor, kan dit erop wijzen dat de kanker zich in een eerder stadium bevindt en zich niet ver buiten het primaire gebied heeft verspreid. Lymfoom is zeer behandelbaar en de vooruitzichten kunnen variëren afhankelijk van het type lymfoom en het stadium ervan.

Uw arts kan u helpen bij het vinden van de juiste behandeling voor uw type en stadium van de ziekte. Lymfoom is een kanker van het lymfestelsel, dat deel uitmaakt van het kiembestrijdende netwerk van het lichaam. Lymfoom is vaak te genezen, vooral in de beginfase. Van de vele factoren die de prognose en overlevingskans van het HL- of het NHL-type lymfoom beïnvloeden, omvatten de primaire factoren de leeftijd van de patiënt, het stadium van de ziekte, het type (indolent of agressief), serum LDH-spiegels en algemene gezondheidsparameters.

Lymfeklieren bevinden zich in veel delen van het lichaam, waaronder de nek, oksel, borst, buik (buik) en lies. De knooppunten zijn als hubs of stops langs de snelweg die de lymfe ontgiften door schadelijke stoffen te bestrijden. Zie Staging van kanker voor meer informatie over enscenering of zoek uw kankertype voor meer gedetailleerde informatie. Oorpijn, koorts en vergrote lymfeklieren in de buurt van uw oor zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat u een oorontsteking of verkoudheid kunt hebben.

Als u een gezwollen lymfeklier opmerkt die na twee weken niet beter wordt (lymfeklieren kunnen opgezwollen raken door een infectie), overweeg dan om een afspraak te maken met uw arts om deze te laten evalueren. Een persoon kan symptomen ontwikkelen als zijn kanker zich verspreidt van zijn lymfeklieren naar andere delen van zijn lichaam. Gezwollen lymfeklieren (lymfadenopathie) vertellen je dat er iets niet klopt, maar andere symptomen helpen het probleem op te sporen. Diagnostische procedures zoals een biopsie of beeldvormingstests zullen uw arts helpen de omvang van de kanker en het aantal getroffen lymfeklieren te bepalen.

Borstkankercellen kunnen bijvoorbeeld reizen naar lymfeklieren in de oksel (oksel) of boven het sleutelbeen (sleutelbeen). Het lymfestelsel omvat de milt, thymus, lymfeklieren en lymfekanalen, evenals de amandelen en adenoïden. Als kanker wordt aangetroffen in een of meer lymfeklieren, kan dit betekenen dat er meer tests nodig zijn om te weten in hoeverre de kanker zich heeft verspreid. Wanneer lymfeklieren worden verwijderd, kan het het getroffen gebied verlaten zonder een manier om de lymfevloeistof af te voeren.

Kanker die zich wijd door het lichaam heeft verspreid, wordt als gemetastaseerd beschouwd en wordt kanker van stadium 4 genoemd. Dit veroorzaakt te veel zieke en ineffectieve lymfocyten in uw lymfeklieren en zorgt ervoor dat de lymfeklieren, milt en lever opzwellen. Lymfeklieren zijn kleine structuren die werken als filters voor vreemde stoffen, zoals kankercellen en infecties. Tijdens borst- en huidkankerchirurgie wordt meestal een schildwachtknoopbiopsie uitgevoerd waarbij een paar lymfeklieren worden verwijderd om op kanker te controleren.

Leave Reply

Required fields are marked *